Geoteknisk projektering 
 • Anbudsprojektering
 • Detaljprojektering
 • Utredningsarbete
 • Entreprenadjuridisk rådgivning
 • Besiktningsuppdrag
 • Granskningsuppdrag
 • Utbildningsuppdrag
 • Geokonstruktion
 • Stödkonstruktioner
 • Pålgrundläggning
 • Armerad jord
 • Jordförstärkning
 • Sättnings- och stabilitetsberäkning