Edin Geoteknik AB är ett konsultföretag med bred teknisk kompetens inom klassisk geoteknik, grundläggningsteknik samt dimensionering av stödkonstruktioner.

Företaget fokuserar på att ta fram tekniskt och praktiskt genomförbara lösningar som är kostnadseffektiva, miljömässigt hållbara och självklart säkra.

Tag gärna kontakt via mail eller telefon under fliken "Kontakt".